Aile Danışmanlığı

Ailenin tümünü ya da bir kısmını içeren; aile içindeki problemlerin ele alındığı danışmanlık hizmetidir. Aile içinde yaşanan problemlerin ele alınması, çözüm yollarının bulunması ve sürecin birlikte yürütülmesi hedeflenir. Bireylerin birliktelikleri, uyum süreçleri ve aile dinamikleri tüm fertlerin özellikleri dikkate alınarak düzenlenir.

Hangi durumlarda ihtiyaç duyulur

Çocuk, anne-baba ilişkisi

Aile ortamında yaşanan huzursuzluklar

Kayıp, hastalık, ölüm, iflas vb.

Kronik hastalıklar

Çatışmalı durumlar

Yaşla birlikte gelen psikolojik durumdaki değişiklikler

Annenin gebeliği ya da doğum yapması ile başlayan süreçler

Çocuk ya da ergende gelişen davranış değişiklikleri

Ekonomik kriz

Aile içinde yaşanan rol karmaşaları

Çocukların evden ayrılması

Aile sisteminde kriz yaratan olaylar

Aile üyelerinden birinde ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar