Oyun Terapisi

Oyun terapisi 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülen davranış ve psikolojik problemlerin üstesinden gelmek için uygulanan bir yöntemdir. Oyun ve oyuncakların özel olarak tasarlandığı oyun terapisi odasında çocukların iç dünyasına girilir. Çocuklar duygu, düşünce, ihtiyaç ve isteklerini en iyi oyun yoluyla karşı tarafa aktarırlar. Gün içerisinde yaşadıkları olayları pekiştirir ve onlara anlam yüklerler. Terapi sırasında olumsuz duygu ve düşüncelerini iyileştirmeye başlarlar.

Oyunun iyileştirici ve güçlendirici bir yönü vardır.

Hangi Durumlarda İhtiyaç Duyulur

Kaygı-Korku

Yeme problemleri

Aile içi şiddet

İstismar

Boşanmış ailelerin çocuklarına

Evlat edinilme

Okul problemleri

Akademik başarıda zorluk

Akran zorbalığı

Davranış problemleri

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Yas-Kayıp

Kronik hastalık

Kardeş kıskançlığı