loader image
Batıkent, Yenimahalle Ankara 0312 257 22 98 ve 0530 243 01 63 info@simayozelegitim.com
0

Bedensel Yetersizlik

BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER

1.       SEREBRAL PALSİ

SerebralPalsi (SP) şeklinde kısaltılan bu durum gelişmekte olan beynin (gebeliğin başlangıcından ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan duyu, algı, duruş ve harekette bozukluklara yol açan nörogelişimsel bir problem olarak bilinir.

 SP, beyinde veya vücutta etkilenen bölgeye göre sınıflandırılır.

a.       Spastik tip SerebralPalsi

b.      Diskinetik tip SerebralPalsi

c.       Ataksik tip SerberalPalsi

Serebralpalsi tanısı konan çocukta görülen bulguların şiddeti çocuğun etkilenim durumuna göre farklılık gösterir. Bu nedene her çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon programı oluşturulması gereklidir.

2.       DOĞUMSAL BRAKİYAL PLEKSUS YARALANMALARI

 Doğum sırasında, boyun omurlarının arasından çıkarak kola giden sinirlerin yaralanması sonucu bebeğin kolunda farklı şiddetlerde felç oluşturan durumdur. Büyük oranda tek taraflı görülür, bazen çift kolda da olabilir.

**Doğumsal BrakiyalPleksus Yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon çocuk doğar doğmaz başlamalı ve süreci cerrahi öncesi ve sonrasında mutlaka devam etmelidir.

3.     OMURİLİK KAPANMA DEFEKTLERİ (SPİNA BİFİDA,MENİNGOMİYELOSEL)

 Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır.

4.      NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR- SİNİR VE KAS HASTALIKLARI

Nöromusküler Hastalıklar, hareket sisteminin en önemli unsurlarından olan kaslarda oluşturduğu yaygın ve ilerleyici zayıflık, eklemlerde ve omurgada hareketsizliğe bağlı görülen şekil bozuklukları, omurgada skolyoz, solunum kaslarının etkilenmesinden kaynaklı olarak da solunum problemleri görülmektedir. Bu özellikleri nedeniyle nöromusküler hastalıklar oluşturduğu fonksiyonel yetersizlikler nedeniyle rehabilitasyon ve bakım hizmetlerine gereksinim duyan ve desteklenmesi gereken hastalıklar arasında yer almaktadır.

Nöromusküler hastalıklarda rehabilitasyon, tanı konulduktan sonra hemen başlar.

  Tüm hastaları kapsayan tek bir program yoktur, program her bir hasta ve ailenin gereksinimlerine göre özelleştirilmelidir.

SpinalMuskülerAtrofiler (SMA)

DuchenneMuskülerDistrofi (DMD)

BeckerMuskülerDistrofi (BMD)

 Olarak kabaca sınıflandırılabilir.

**Nöromüsküler hastalıklar genellikle ilerleyici karakteristik gösterirler. Eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarındaki temel hedef mevcut kapasiteyi korumak olmalıdır.

5.       MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLEYEN DEJENERATİF, NÖROMETABOLİK VE GENETİK KÖKENLİ HASTALIKLAR

Nörometabolik hastalıklar daha çok yeni doğanlarda ve bebeklerde görülen önemli bir grup hastalıktır. Bu hastalık gruplarında yaygın nörolojik semptomlar ve işaretler ile özellikle nöbetler görülmektedir. Semptomların başlangıcı normal ya da normale yakın büyüme ve gelişimden sonra görülür.


Bir Eğitmen ya da Uzmanla İletişime Geçebilirsiniz

Simay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Uzmanlarla iletişime geçebilir sorularınızı cevaplayabiliriz.

Eğitmenlere yazın?